OFERTA CAMPANYA

NOVA DESPUNTADORA MODEL BILAMA , PREU DESDE 3.900,00-€ + MUNTATGE, PORTS, I IVA

Descripció del Producte

Nom i cognoms

Telèfon

E-mail

Direcció

Localitat

Tipus / Tractor / Màquina

Marca

Model

Potencia

Mesures

Comentaris