ARADA PARA PASQUALI

LLAURADA PER A TRACTOR PASQUALI PREU 480,00-€

Descripció del Producte


Nom i cognoms

Telèfon

E-mail

Direcció

Localitat

Tipus / Tractor / Màquina

Marca

Model

Potencia

Mesures

Comentaris