ARADA MARCA BARGANS

LLAURADA MARCA BARGANS PER A TRACTOR DE 80 A90 CV. MOLT REFORÇADA PREU 1.100,00-€

Descripció del Producte


Nom i cognoms

Telèfon

E-mail

Direcció

Localitat

Tipus / Tractor / Màquina

Marca

Model

Potencia

Mesures

Comentaris